3.1.2018

Energia-alan palvelutoimittajana toimiva Elvera Oy on päättänyt yhteistoimintaneuvottelut. Toimenpiteet perustuvat tuotannollisiin, taloudellisiin ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuviin syihin.

Palveluntoimittajien kilpailutilanne markkinoilla on erittäin tiukka. Työkantamme kuluvalle vuodelle jää tavoitteistamme. Koko henkilöstömme riittävä työllistyminen nykyisillä toimipaikkakunnilla ei ole enää mahdollinen ja haemme töitä yhä laajemmalta alueelta.  Nyt toteutetuilla toimenpiteillä yritämme varmistaa mahdollisimman monta työpaikkaa Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

Yhtiö on päättänyt marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Toteutetut toimenpiteet perustuvat tuotannollisiin, taloudellisiin ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuviin syihin. Aiemmin arvioidusta 40 henkilön vähennystarvetta onnistuimme pienentämään laatimamme toiminnan tehostamisohjelman avulla.

Säästötavoitteen ja talouden tervehdyttämisen ja työntekijämäärän sopeuttamiseksi tilauskantaan jouduimme turvautumaan myös henkilöstön vähennyksiin. Henkilöstövähennykset kohdistuivat koko henkilöstöön. Henkilöstön vähennystarpeet jakautuivat seuraavasti, 26 henkilöä jouduttiin irtisanomaan ja 7 henkilön vähennys toteutettiin eläköitymisratkaisuilla.

Alkuvuoden huonoon työtilanteeseen varaudumme antamalla lomautusvaroituksen. Alkutalven lomautusuhan alla on Elveran jäljellä oleva henkilöstö.

Lisätietoja antaa
Elvera Oy

Arto Nieminen
Toimitusjohtaja
Puhelin 0400 670 525

Verkostoidu kanssamme

Elveran verkostot löydät myös LinkedInistä.

Elvera Linkedinissä