Hakutuloksia yhteensä 57 kappaletta

Maanrakennusalan kumppaneita

Haemme sähköverkostotöihin maanrakennusalan yhteistyökumppaneita Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille.

Tarjouspyyntö

Kysy meiltä lisää Kysy lisää palvelustamme tai pyydä meiltä tarjous. Palvelemme mielellämme!

Kestävät ratkaisut

Kestävät ratkaisut Tarjoamme asiakkaillemme vaihtoehtoisia ratkaisuja energian tuottamiseen, kuten aurinkovoimaan. Saat meiltä kokonaisvaltaiset palvelut suunnittelusta laitetoimituksiin ja käyttöönottoon asti. Tarjoamme energiansäästöä aluevalaistukseen LED-valaistusratkaisujemme...

Avoin hakemus

Avoimen hakemuksen lomake

Valokuitu (vianhoito)

Valokuitu Tarjoamme asiantuntijapalvelut myös valokuituverkkojen vianetsinnässä ja -hoidossa. Ainutlaatuisen monipuolisen osaamisemme ansiosta olemme nopeasti reagoiva ja luotettava kumppani myös äkillisissä häiriötilanteissa.

Lämpö (vianhoito)

Lämpö Paikannamme kaukolämpöverkoston vuotopaikat muun muassa lämpökameroilla ja korjaamme viat nopeasti äkillisissäkin ongelmatilanteissa. Teemme jatkuvasti myös systemaattista vuotopaikkojen paikannusta. Tarjoamme vianhoitopalvelut myös maakaasuverkkoihin. Ainutlaatuisen...

Vesi (vianhoito)

Vesi Vianhoito palvelee monipuolisesti kaikissa talous-, jäte- ja hulevesiverkkoja sekä vesilaitoksia ja jätevesipumppaamoita koskevissa häiriötilanteissa. Tarjoamme nopean reagoinnin vianhoidon tehokkaasti ja erinomaisella paikallisosaamisella. Huomioimalla laite-elinkaaren ja...

Sähkö (vianhoito)

Sähkö Paikannamme ja korjaamme viat sekä ilmajohto- että maakaapeliverkoissa, sähköasemilla ja muuntamoilla. Tarjoamme varavoimaa niin yksityisille asiakkaillemme kuin esimerkiksi teollisuuden toimijoille. Suoritamme korjaustyöt ja puiden poistamiset linjoilta vaikeimmissakin maasto-...

Lämpö (kunnossapito)

Lämpö Tarjomme niin kaukolämpö- kuin maakaasuverkkojenkin tarkastukset, huoltotyöt ja mittareiden vaihdot. Kaukolämpöverkoissa teemme systemaattista vuotojen etsintää muun muassa lämpökameroilla. Tarjoamme kaukolämpölaitoksille myös saneeraukset sekä kokonaisvaltaiset ylläpito- ja...

Vesi (kunnossapito)

Vesi Tarjoamme talous-, jäte- ja hulevesiverkkojen, vesilaitosten sekä pumppaamojen kuntotarkastukset ja saneeraukset. Teemme systemaattista aluekuuntelua ja vuotopaikkojen etsintää. Tunnemme hyvin vesiverkkojen mahdolliset ongelmakohdat ja niihin parhaat ratkaisut, kuten esimerkiksi...

Sähkö (kunnossapito)

Sähkö Palvelemme kaikissa verkkojen, sähköasemien ja muuntamoiden tarkastus-, huolto- ja ylläpitotarpeissa. Toteutamme 0,4-110 kV jännitetyöt sähköverkkoon ja asemille sekä tarjoamme sähköasemien modernisoinnit. Suoritamme tarkastustoimintaa myös siirtoverkoissa. Räätälöimme...

Ympäristö (Elvera)

Ympäristö Ympäristö on meille jokaisena päivänä läsnä kaikessa tekemisessämme. Sen hyvinvoinnin turvaaminen on meille tärkeää. Sitoudumme laadukkaiden ja kestävien ratkaisujen sekä ympäristöä kunnioittavien työmenetelmien kehittämiseen.

Vastuullisuuus (Elvera)

Vastuullisuus Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Voimamme syntyy henkilöstöstämme, siihen myös panostamme. Huolehdimme jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista.

Arvot (Elvera)

Arvot Turvallisuus on ensisijaisena lähtökohtana toiminnallemme. Teemme työtä ahkerasti, suomalaisella ammattiylpeydellä ja reilulla pelillä, aidosti asiakkaitamme arvostaen. Katsomme vahvasti tulevaisuuteen, mutta emme unohda juuriamme.

Esimiespäivät 29.03.2017

Elveran ensimmäiset esimiespäivät pidettiin 29.-30.3.2017. Päivien aikana jaettiin tietoa yhtenäisistä toimintatavoista ja uusista toimintamalleista, vaihdettiin mielipiteitä ja tehtiin yhteisiä linjauksia. Moni asia on muutoksessa Elverassa verrattuna aikaisempaan. Tärkein asia tässä...

Aurinkoenergiaa

Elvera tekee yhteistyötä Suur-Savon Sähkö Oy:n kanssa aurinkoenergiassa. Elvera asentaa myydyt aurinkokeräimet asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan. Ensimmäiset asennukset tehtiin Hirvensalmella, minkä yhteydessä Elveran asentajat koulutettiin asentamiseen eri kattomateriaaleille. Keväisestä...

Huoltotoimintaa teollisuuteen

Elvera suoritti Nordkalk Oy:n Lappeenrannan teollisuusalueella 110 kV kentän puhdistushuollot ja omakäyttömuuntajan vuotokorjauksen. Huollossa poistettiin tehdasalueen pöly pois eristimistä, paikannettiin päämuuntajan vuotokohdat ja korjattiin omakäyttömuuntajan vuodot. Työt sujuivat yhdeksän...

Aluevesiverkot

Aluevesiverkot Rakennamme aluevesi- ja kaukolämpöverkot sekä tarjoamme elinkaarihallintaan keskittyvät ylläpitopalvelut. Tarjoamme asiantuntijapalvelut myös verkkojen kuntokartoituksissa ja vuotopaikkojen etsinnässä. Teemme ennakkohuoltosuunnitelmat, joiden ansiosta voidaan...

Kytkinlaitehuollot

Kytkinlaitehuollot Tarjoamme asiantuntijapalvelut 0,4–110 kV kytkinlaitteiden ja muuntajien kunnossapidossa. Toteutamme kustannustehokkaat tarkastuspalvelut, jossa asiantuntijamme käy läpi laitteiden kunnon ja elinkaaren vaiheen. Asiakkaamme voivat saavuttaa merkittäviä...

Jännitetyöt

Jännitetyöt Tarjoamme täysin räätälöidyt palvelut teollisuuslaitosten sähkönjakeluratkaisuihin. Tarpeen vaatiessa voimme toteuttaa esimerkiksi kytkinlaitteiden ja muuntajien huolto- ja modernisointityöt sähkökatkotta. Toimimme vaivattomasti erilaisissa ympäristöissä ja olemme nopeasti...

Valokuituverkot

Valokuituverkot Tarjoamme monipuoliset asiantuntijapalvelut valokuituverkkojen kartoituksista rakentamiseen ja vianhoitoon. Teleoperaattoreille toteutamme kuituverkon näyttöpalvelut. Rakentamisen lisäksi hoidamme kuituverkon asennukset ja liittymien kytkennät aina käyttövalmiiseen...

Teletekniset työt

Teletekniset työt Emme pelkästään rakenna valokuituverkkoa, vaan tarjoamme ammattitaidolla myös kaikki tarvittavat teletekniset työt sekä verkon jatkamis- ja päättämistyöt. Saat samalta toimijalta siis laadukkaan kokonaistoteutuksen ja käyttövalmiin verkon.

Tarkastushuoltopalvelu

Tarkastushuoltopalvelu Tarjoamme tarkastushuoltopalvelua kaukolämmityksen piiriin kuuluville asiakkaillemme. Huonosti toimiva kaukolämpölaitteisto voi hukata kallista energiaa. Asiantuntijamme tarkastavat järjestelmän kunnon, jonka perusteella tiedät täsmälleen miten...

Maakaasuverkot

Maakaasuverkot Rakennamme maakaasuverkot ja tarjoamme asiantuntijapalvelut verkkojen kuntokartoituksissa sekä kunnossapidossa. Koko verkon elinkaaren huomioivat kestävät ratkaisumme varmistavat mahdollisimman energiatehokkaan ja kestävän kokonaisuuden pitkälle tulevaisuuteen....

Kaukolämpöverkot

Kaukolämpöverkot Toimitamme kokonaisvaltaiset palvelut kaukolämpöverkkojen rakentamisessa, kunnossapidossa ja vianhoidossa. Teemme systemaattista vuotopaikkojen etsintää ja tarkastustoimintaa, joiden ansiosta voidaan tehokkaasti tunnistaa verkkojen ongelmakohdat ja ennaltaehkäistä...

Tuotantolaitokset

Tuotantolaitokset Toimimme joustavana kumppanina tuotantolaitosten käytössä ja kunnossapidossa. Tarjoamme laitoksille asiantuntijapalvelut yksittäisistä huoltotöistä aina räätälöityihin käytön ja kunnossapidon palvelukokonaisuuksiin asti. Voimme toimia lisäresurssina esimerkiksi...

Vesiverkot

Vesiverkot Tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelut talous-, jäte- ja hulevesiverkkojen rakentamisessa sekä kunnossapidossa. Tunnemme erinomaisesti verkostojen erilaiset rakenteelliset ratkaisut ja esimerkiksi käytettyjen materiaalien ikääntymisestä johtuvat ongelmakohdat. Teemme...

Jätevesipumppaamot

Jätevesipumppaamot Rakennamme pumppaamot sekä tarjoamme kokonaisvaltaiset kunnossapidon ja vianhoidon palvelut sekä automaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaan etähallinnan. Sopivan kaluston ja kokonaisvaltaisen osaamisemme ansiosta hallitsemme koko verkon ylläpidon...

Vesilaitokset

Vesilaitokset Tarjoamme monipuoliset elinkaaripalvelut laitosten sähkönjakelu-, vesi- ja kaukolämpöratkaisuissa sekä pienten vesilaitosten etävalvontapalvelut. Tarjoamme myös tarkastuspalvelut ja kustannustehokkaat ennakkohuoltosuunnitelmat, joilla voidaan varmistaa infran tehokas...

Tonttijohdot (vesi)

Tonttijohdot Rakennamme vesijohtoliittymät myös omakotitalokohteisiin. Kaikki työt suoritamme huolella ja erikseen sovitulla viimeistelytasolla, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta sinulle. Voit tilata liittymän helposti asiakaspalvelustamme. Toteutamme lisäksi liittymien...

Sivut