Ota yhteyttä
kunnossapitoon

Palvelemme mielellämme! Kysy lisää helposti puhelimitse tai lähettämällä meille viestiä.

Sähkö

Palvelemme kaikissa verkkojen, sähköasemien ja muuntamoiden tarkastus-, huolto- ja ylläpitotarpeissa. Toteutamme 0,4-110 kV jännitetyöt sähköverkkoon ja asemille sekä tarjoamme sähköasemien modernisoinnit. Suoritamme tarkastustoimintaa myös siirtoverkoissa. Räätälöimme mielellämme täysin yksilöidyn palvelukokonaisuuden, jolla varmistamme verkon luotettavan toiminnan pitkälle tulevaisuuteen.

Vesi

Tarjoamme talous-, jäte- ja hulevesiverkkojen, vesilaitosten sekä pumppaamojen kuntotarkastukset ja saneeraukset. Teemme systemaattista aluekuuntelua ja vuotopaikkojen etsintää. Tunnemme hyvin vesiverkkojen mahdolliset ongelmakohdat ja niihin parhaat ratkaisut, kuten esimerkiksi eri materiaalien ikääntymisestä johtuvat verkon kunnon heikentymät. Tarjoamme vesilaitoksille myös valvontasopimukset. Koestamme ja vaihdamme lisäksi vesimittarit eri kohteissa asuinkiinteistöistä teollisuuteen.

Lämpö

Tarjomme niin kaukolämpö- kuin maakaasuverkkojenkin tarkastukset, huoltotyöt ja mittareiden vaihdot. Kaukolämpöverkoissa teemme systemaattista vuotojen etsintää muun muassa lämpökameroilla. Tarjoamme kaukolämpölaitoksille myös saneeraukset sekä kokonaisvaltaiset ylläpito- ja kaukovalvontasopimukset. Lisäksi koestamme ja suoritamme painekokeet kaukolämpömittareille aina teollisuuden tarpeisiin asti. Monipuolisen osaamisemme ansiosta tarkastamme ja huollamme myös asuinkiinteistöjen kaukolämpövaihtimet.