Elvera referenssi - Huhtiniemen päävedenottamon saneeraus

Lappeenrannan päävedenottamon saneeraus

Päävedenottamon saneeraus oli kokonaisuutena hyvin merkittävä. Päävesijohdot, joista saadaan noin 80% kaupungin vedestä laitettiin käytännössä poikki ja uusittiin – ilman että tästä koitui mitään häiriötä vedenjakeluun.

Kaiken kaikkiaan näin merkittävä saneeraus sujui erinomaisesti. Kaikesta tekemisestä pystyi huomaamaan Elveran vahvan kokemuksen. Niin asentajat kuin mestaritkin osaavat työnsä viimeisen päälle ja toimivat huolellisesti. 

Yllättäviäkin tilanteita koettiin pitkin projektia – osa saneerattavista rakenteista kun oli alkuperäisiä ja jo vuosikymmeniä nähneitä. Näissä tilanteissa Elvera toimi äärimmäisen joustavasti. Kävimme tilanteet läpi, muodostimme vaihtoehdot ja päätimme parhaat ratkaisut yhdessä. Elveraan pystyi luottamaan projektin kaikissa vaiheissa.

Tommy Vesterlund
tuotantomestari
Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Elvera referenssi - Hamina-Vaalimaa moottoritie

Hamina-Vaalimaa moottoritiehanke

Yhteistyö Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeessa on toiminut hyvin. Elvera on hoitanut projektia vahvalla ammattitaidolla ja toiminut niin kuin on sovittu niin toimenpiteiltään, aikataulullisesti kuin kustannuksiltaankin.

Pitkäkestoisissa kokonaishankkeissa, kuten Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeen tapauksessa, edellytetään riittäviä resursseja ja joustavuutta – välillä töitä tehdään useammassa kohteessa ja isolla miehityksellä, välillä selvitään vähemmällä.

Elvera on toiminut projektissa tehokkaasti ja yhteistyö verkkoyhtiömme kanssa on sujunut saumattomasti. Keskeytymätön sähkönjakelu on tämän päivän ihmisille entistä tärkeämpää. Tältä osin huolellisuus ja ammattitaito näkyvät Elveran toiminnassa sähkönjakelun mahdollisimman vähäisinä keskeytyksinä.

Hankkeen aikana Elvera on toimittanut tarvittavat työmaasähköt ja suorittanut tarvittavat johtosiirrot työmaa-alueen tieltä. Samalla on tehty nykyisen jakeluverkon perusparannusta sekä rakennettu uutta sähköverkkoa moottoritien tievalaistuksen ja telematiikan tarvitsemia sähköliittymiä varten.

Markku Kylmälä
rakennuttamisvastaava
Kymenlaakson sähköverkko Oy
Elvera referenssi - kaukovalvomo

Valvomotoimintaa Järvi-Suomen Voiman voimalaitoksella

Digitalisaatio mahdollistaa uuden teknologian hyödyntämisen ja uusien toimintatapojen kehittämisen – tässä yhteistyössä Elvera on ollut vahvasti mukana.

Elvera on ollut pitkäaikainen kumppanimme aina operatiivisesta valvomotoiminnasta suunnitteluun ja uusien valvontakohteiden käyttöönottoon asti. Digitalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä Elvera on paitsi ennakkoluuloton asiantuntija, mutta myös tehokas jalkauttaja.

Elvera valvoo Järvi-Suomen Voiman voimalaitoksella Savonlinnassa voimalaitoksen prosesseja sekä Suur-Savon Sähkön Savonlinnan kaukolämpöverkostoa. Samassa yhteydessä sijaitsevasta keskusvalvomosta operoidaan ja etävalvotaan myös useaa muuta Suur-Savon Sähkön tuotantopaikkakuntaa, lämmön tuotantoa ja jakelua. Tarkoitus on edelleen laajentaa uusiin kohteisiin – Elvera toimii tässä kokonaisvaltaisena kumppanina suunnittelusta lähtien.

Mika Laine
tuotantopäällikkö
Suur-Savon Sähkö Oy
Elvera referenssi - Säävarma sähköverkko Savitaipale

Savitaipaleelle säävarma sähköverkko

Tämän kaltaisissa yhteisrakennushankkeissa on tärkeää saada sovitettua eri tilaajaosapuolien työt ja aikataulut yhteen. Energia-alalla jo pelkästään sähkömarkkinalaki määrää tietyt vaatimukset hankkeille – Elveran joustavuuteen ja työtapoihin olemme voineet aina luottaa.

Savitaipaleella rakennetaan merkittävän isolla alueella säävarmaa sähköverkkoa, johon liittyy uusien maakaapeliverkkojen rakentamista, sähköverkon perusparantamista ja olemassa olevien ilmajohtojen purkamista. Taajama-alueella työskennellessä keskusta-alueen infran toimivuuden turvaaminen projektin kaikissa vaiheissa on ensisijaisen tärkeää. Haasteita tuovat isojen teiden alitukset, muiden kunnan olemassaolevien tekniikka-alojen, kuten kaukolämmön ja katuvalojen sijoittuminen rakennustyömaalle sekä yhteisrakentamisen tuomat haasteet työn organisoinnille ja aikatauluille.

Useamman tekniikka-alan yhteisrakennushankkeissa luottamus ja urakoitsijan monipuolinen osaaminen ovat tärkeässä roolissa. Savitaipaleella sähköverkon kanssa osittain samoille reiteille rakennetaan myös kuituverkkoa ja katuvalaistusta. Työn tilaajia ovat samaan aikaan verkkoyhtiö, kunta ja teleoperaattori. Elveran kanssa työt ovat aina edenneet hyvässä yhteistyössä ja olemme voineet luottaa työn valmistumiseen sovitussa aikataulussa.

Jouni Horppu
verkostopäällikkö
Lappeenrannan Energiaverkot Oy