Häiriötilanteissa ota yhteyttä

Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä puhelimitse. Voit myös lähettää meille viestiä yhteydenottolomakkeella.

Sähkö

Paikannamme ja korjaamme viat sekä ilmajohto- että maakaapeliverkoissa, sähköasemilla ja muuntamoilla. Tarjoamme varavoimaa niin yksityisille asiakkaillemme kuin esimerkiksi teollisuuden toimijoille. Suoritamme korjaustyöt ja puiden poistamiset linjoilta vaikeimmissakin maasto-olosuhteissa erinomaisella paikallisosaamisella, mikä erottaa meidät muista alan toimijoista. Suurhäiriössä runsas kapasiteettimme varmistaa, että palvelemme asiakkaitamme nopeasti ja luotettavasti. Parhaiten varaudut häiriöttömään sähkönjakeluun varallaolosopimuksella.

Vesi

Vianhoito palvelee monipuolisesti kaikissa talous-, jäte- ja hulevesiverkkoja sekä vesilaitoksia ja jätevesipumppaamoita koskevissa häiriötilanteissa. Tarjoamme nopean reagoinnin vianhoidon tehokkaasti ja erinomaisella paikallisosaamisella. Huomioimalla laite-elinkaaren ja kuntoluokitukset sekä tuntemalla erinomaisesti erilaiset rakenteelliset ratkaisut ja eri materiaalien ikääntymisestä johtuvat ongelmat, tarjoamme kestävät toteutukset pitkälle tulevaisuuteen.

Lämpö

Paikannamme kaukolämpöverkoston vuotopaikat muun muassa lämpökameroilla ja korjaamme viat nopeasti äkillisissäkin ongelmatilanteissa. Teemme jatkuvasti myös systemaattista vuotopaikkojen paikannusta. Tarjoamme vianhoitopalvelut myös maakaasuverkkoihin. Ainutlaatuisen monipuolisen osaamisemme ansiosta tunnemme hyvin verkkojen rakenteelliset ratkaisut ja esimerkiksi materiaalien ikääntymisestä johtuvat ongelmakohdat. Tarjoamme voimalaitoksille kokonaisvaltaisia valvomopalveluja.

Valokuitu

Tarjoamme asiantuntijapalvelut myös valokuituverkkojen vianetsinnässä ja -hoidossa. Ainutlaatuisen monipuolisen osaamisemme ansiosta olemme nopeasti reagoiva ja luotettava kumppani myös äkillisissä häiriötilanteissa.