2.9.2020

Elvera Oy ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy jatkavat yhteistyötä uudella sopimuksella

Elvera Oy on solminut Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n kanssa puitesopimuksen, joka kattaa sähkön jakeluverkon rakentamis- ja palvelutöitä. Sopimus on tehty vuosille 2021–2023, ja sitä on mahdollisuus jatkaa aina vuoteen 2027 saakka. Sopimuksen arvo on noin viisi (5) miljoonaa euroa vuosittain.

Kymenlaakson Sähköverkko toteutti puitesopimuksesta kilpailutuksen julkisena hankintana huhti-elokuun aikana. Elveran kanssa solmittu puitesopimus kattaa sähköverkon rakentamistyöt, liittymäinvestoinnit, kunnossapidon, vianhoidon ja varallaolon, puunkaatoavun sekä kaapelinnäytöt.

– Hankinnan tavoitteeksi asetettiin toiminnan tehokkuus, turvallisuus, laatu ja asiakaslähtöisyys. Uskomme, että pääsemme näihin tavoitteisiin yhteistyössä Elveran kanssa, sanoo Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen. Yhteistyömme on jatkunut jo pitkään ja luotamme siihen, että uusien toimintatapojen arkeen vieminen onnistuu Elveran ja sähköverkkoyhtiön henkilökunnan yhteistyöllä, jatkaa Pylvänäinen.

– Tekijöillämme on pitkä historia Kymenlaakson alueen sähköasiakkaiden palvelemisessa, sanoo Elveran toimitusjohtaja Arto Nieminen. Maailma on muuttunut ja töiden ja palveluiden kilpailuttamisesta on tullut arkipäivää. Arto Nieminen kertoo, että kilpailutukseen lähdettiin sillä asenteella, että tavoitteena oli jatkaa palveluntoimittajana Kymenlaakson Sähköverkon alueella. Nieminen korostaa, että kilpailutuksen voitto oli erittäin tärkeä asia Elveran henkilöstön näkökulmasta. Uuden sopimuksen turvin työllistämme suuren määrän henkilöitä Kymenlaaksossa ja meillä on hyvä tilaisuus jatkaa kiinteää yhteistyötä Kymenlaakson Sähköverkon kanssa asiakkaiden hyväksi, toteaa Nieminen.