Elvera

Osaamista ja kumppanuutta nyt ja tulevaisuudessa

Tehtävämme on yhdistää elintärkeitä toimintoja yhteiskunnassa ja varmistaa sen toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteiden aikana – aina verkoston alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti. Erotumme muista infrapalveluja tuottavista yhtiöistä ainutlaatuisen monipuolisen palvelutarjontamme, joustavien resurssiemme ja erinomaisen paikallisosaamisemme ansiosta.

Elveran tarina

Elvera perustettiin vuonna 2016, kun kolme maakunnallista sähköyhtiötä Suur-Savon Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy ja Lappeenrannan Energia Oy yhdistivät voimansa ja fuusioivat omat verkonrakennusyhtiönsä Elvera Oy:ksi.

Tehtävämme on yhdistää elintärkeitä toimintoja yhteiskunnassa ja varmistaa sen toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteiden aikana – aina verkoston alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti. Erotumme muista infrapalveluja tuottavista yhtiöistä ainutlaatuisen monipuolisen palvelutarjontamme, joustavien resurssiemme ja erinomaisen paikallisosaamisemme ansiosta.

Missiomme on tuottaa asiakkaillemme kilpailukykyisiä palveluita luotettavasti ja kehittää niitä yhdessä jatkuvasti. Palvelumme laatu on meille tärkeää ja sitä ohjaa sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä. Henkilöstömme on voimavaramme. Elveralaisuus merkitsee meille maan parasta osaamista ja kumppanuutta – nyt ja tulevaisuudessa. Kuulumme Suomessa alan suurimpiin toimijoihin. Laajassa asiantuntijaverkostossamme on yli 500 ammattilaista.

Arvot

Yhdessä

Teemme hyvän työpäivän yhdessä. Arvostamme työkavereita, asiakkaita ja kumppaneita, ja varmistamme toistemme turvallisuuden. Olemme yksi, yhteinen Elvera ja työskentelemme yhteisen tuloksen eteen.

Inhimillisesti

Luotamme, että Elvera työnantajana kantaa vastuunsa henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistamme. Huolehdimme omasta ja työkavereiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Olemme kaikki arvokkaita ja tasa-arvoisia.

Ammattiylpeydellä

Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Luotamme ammattitaitoomme ja laatuumme, ja tiedämme Elveran työnantajana tukevan osaamistamme ja sen kehittämistä. Ymmärrämme työmme yhteiskunnallisen merkityksen.

Rohkeasti

Tavoittelemme rohkeasti taloudellista menestystä ja toimialajohtajuutta. Olemme valmiita muutoksiin. Puutumme rohkeasti epäkohtiin ja vaadimme vastuullista johtajuutta.

Vastuullisuus

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.

Vastuullisuus on toiminnassamme tärkeää ja siitä osoituksena olemme saaneet ISO 45001 Työterveys- ja Turvallisuus-sertifikaatin sekä ISO 14001 Ympäristösertifikaatin Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Voimamme syntyy henkilöstöstämme, siihen myös panostamme. Huolehdimme jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista.

Ympäristö

Ympäristö on meille jokaisena päivänä läsnä kaikessa tekemisessämme.

Ympäristö on meille jokaisena päivänä läsnä kaikessa tekemisessämme. Sen hyvinvoinnin turvaaminen on meille tärkeää. Sitoudumme laadukkaiden ja kestävien ratkaisujen sekä ympäristöä kunnioittavien työmenetelmien kehittämiseen.

Henkilöstö on voimavaramme

Elveralaisuus merkitsee meille maan parasta osaamista ja kumppanuutta – nyt ja tulevaisuudessa. Kuulumme Suomessa verkosto- ja infrapalvelualan suurimpiin toimijoihin. Laajassa asiantuntijaverkostossamme työskentelee yli 500 ammattilaista.

Elverassa saat tehdä merkityksellistä työtä ja sinulla on mahdollisuus kehittyä ja kehittää: tulet olemaan osa uuden ajan infrayhtiötä, jossa henkilöstömme viihtyvyys ja turvallisuus ovat avainasemassa.

Tutustu työpaikkoihin