4.4.2024

Elveran keskusvalvomopalvelu tuo kustannussäästöjä ja parantaa tuotannon hyötysuhdetta PlantSys-ratkaisulla

Elvera Oy tehostaa teollisuus- ja voimalaitosten keskusvalvomopalveluaan ottamalla käyttöön Vision Services Oy:n tuottaman PlantSys-ekosysteemin. PlantSys-käyttöjärjestelmä mahdollistaa jokaisen valvontaa vaativan laitoksen liittymisen Elveran keskusvalvomon piiriin SaaS-palvelun avulla.

”Keskusvalvomossa valvomme lämpö- ja voimalaitosten sekä jakeluverkkojen, kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten prosesseja. Etänä tehtävä valvonta ja operointi tuo asiakkaalle huomattavia kustannussäästöjä, sekä parantaa tuotannon hyötysuhdetta ja työturvallisuutta. PlantSys-ekosysteemin käyttöönotto mahdollistaa keskusvalvomopalvelumme laajentamisen uusiin kohteisiin, laitoksiin, mm. veden tuotantoon ja puhdistamiseen, sekä kiinteistöihin, joissa ollaan sidoksissa ympärivuorokautisen valvonnan resursoimiseksi”, kertoo Elvera Oy:n lämpö- ja vesiliiketoiminnan johtaja Ari Ruskela.

”Olemme erittäin iloisia alkavasta yhteistyöstä Elveran kanssa. Elveran ammattitaito laitosten operoinnista ja kunnossapidosta, yhdistettynä meidän koko verkoston osaamiseemme valvomototeutuksista ja automaatiorajapintatyöskentelystä, mahdollistaa palvelun skaalautuvuuden usealle toimialalle. SaaS palveluna tuotettavan keskusvalvomon lisäksi hyödynnämme tekoälyratkaisuita niin automaattisen kunnonvalvonnan, kuin tuotannon optimoinnin puolella. Meillä on yhdessä isoja suunnitelmia palvelun jatkuvan kehittämisen suhteen”, Vision Services Oy:n toimitusjohtaja Olli Koistinen toteaa.

PlantSys-palvelu tehostaa analytiikkaa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Järjestelmä kerää mittausdataa ja luo automaattista tietovarastoa, joka nopeuttaa suorituskyvyn trendin analysointia.

”Operaattoriammattilaisemme eivät odottele hälytyksiä, vaan he pyrkivät huomaamaan prosessin epäkohdat jo ennen, kuin niistä koituu ongelmia. Mittausdatasta saatava automattinen tietovarasto nopeuttaa vian analysointia, sekä tehostaa myös vikatilanteiden ennakointia”, toteaa Ari Ruskela tyytyväisenä.

Lisätietoja
Ari Ruskela
liiketoimintajohtaja
Elvera Oy
p. 050 587 8338
ari.ruskela@elvera.fi

Olli Koistinen
toimitusjohtaja
Vision Services Oy
p. 040 759 9986
olli.koistinen@plantsys.fi

Elvera Oy
Elvera on verkosto- ja infrapalvelualan toimija. Elvera syntyi Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n sulautuessa vuonna 2016. Sähköverkkojen lisäksi suoritamme vesi-, lämpö-, energia- ja tietoliikenneverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöitä. Yhdistämme yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja varmistamme toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa – aina verkoston alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti. Konsernissamme työskentelee noin 750 ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 80 miljoonaa euroa. www.elvera.fi.

Vision Services Oy
Vision Services Oy on teknologiayritys, joka keskittyy älykkäiden liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen energia-alalla ja muilla teollisuuden sektoreilla. Yrityksemme lippulaivatuote, PlantSys, on edelläkävijä edistämässä liiketoimintaintelligenssin (BI) kehitystä kohti älykästä liiketoimintaa (IB), uudistamalla tapoja, joilla yritykset hallitsevat ja hyödyntävät dataa. PlantSys tarjoaa kattavan alustan, joka yhdistää reaaliaikaisen visualisoinnin, etäohjauksen ja tekoälyllä tehostetun datan analysoinnin, tukien yrityksiä niiden siirtymisessä kohti digitaalista tulevaisuutta. www.plantsys.fi

Vision Services Oy on Documtec Oy:n tytäryhtiö.