10.3.2023

Yhteistyösopimus Aidonin kanssa

Aidon ja Elvera ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa Elvera vastaa noin 300 000 sähkömittarin vaihto- ja asennustöistä kolmelle maakunnalliselle jakeluverkkoyhtiölle. Kyseessä on monivuotinen sähkömittareiden massavaihtohanke, jonka asennustyöt käynnistyvät vuonna 2024. Sopimuksen vuoksi Elvera tulee lähitulevaisuudessa palkkaamaan kymmeniä henkilöitä mittareiden asennustöihin.

Kolme suurta maakunnallista sähkönjakeluverkkoyhtiötä Järvi-Suomen Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja PKS Sähkönsiirto Oy ovat yhteiskilpailutuksen tuloksena valinneet Aidonin kumppanikseen sähköenergian mittausratkaisussa. Aidon toimittaa yhtiöille yhteensä noin 300 000 uuden sukupolven sähkömittaria tiedonsiirtopalveluineen ja asennuksineen.

”Kiitämme Aidonia luottamuksesta ja valinnasta yhteistyökumppaniksi hankkeeseen. On hienoa päästä mukaan toteuttamaan näin mittavaa projektia. Elveralle sopimus on merkittävä ja tärkeä tulevia vuosia ajatellen”, sanoo Elveran toimitusjohtaja Ilari Jaakkola.

”Yhteistyösopimuksemme ilmentää hyvin Aidonin tapaa toimia luotettujen kumppaneiden kanssa, jotka ovat alansa parhaita asiantuntijoita. On ilo käynnistää tämä tärkeä projekti vahvan paikallisen toimijan Elveran kanssa”, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.